Diễn đàn hỏi đáp, cung cấp thông tin cho cộng đồng
Browsing Tag

Hồi sức cấp cứu

Đặt- rút ống nội khí quản [PDF][PPT]

Đặt nội khí quản là thủ thuật không thể trì hoãn tại các đơn vị cấp cứu. Tổn thương cột sống cổ không phải là chống chỉ định của đặt nội khí quản, chỉ có 1 chống chỉ định duy nhất là tổn thương đứt khí quản. Ngoài ra có các chống chỉ định đặt nội khí quản đường miệng và đường mũi.