Diễn đàn hỏi đáp, cung cấp thông tin cho cộng đồng

Đặt- rút ống nội khí quản [PDF][PPT]

Chỉ định, chống chỉ định, kĩ thuật, biến chứng đặt và rút ống nội khí quản

Đặt nội khí quản là thủ thuật không thể trì hoãn tại các đơn vị cấp cứu.
  • Tổn thương cột sống cổ không phải là chống chỉ định của đặt nội khí quản, chỉ có 1 chống chỉ định duy nhất là tổn thương đứt khí quản. Ngoài ra có các chống chỉ định đặt nội khí quản đường miệng và đường mũi.
  • Đánh giá đường thở trước đặt nội khí quản bao gồm di động xương hàm dưới, khoảng cách cằm- tuyến giáp và di động của cột sống cổ.
  • Tổng thời gian cho đến khi thông khí nhân tạo không được vượt quá 30 giây.
  • Cần đánh giá bệnh nhân đã sẵn sàng cai thở máy hay chưa? và tối ưu hóa điều kiện bệnh nhân trước khi rút nội khí quản
  • Kể cả bệnh nhân đã đủ điều kiện cai thở máy, việc chăm sóc và tiên lượng sau khi rút ống nội khí quản vẫn còn rất khó khăn.

Download PDF File

Bình luận
Loading...